Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3126 9446
Reposted fromallstevens allstevens viagket gket
Reposted fromFlau Flau viacarlandlouise carlandlouise
7190 e888
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viakrolik krolik
5761 8377
Reposted fromshitty shitty viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapikkumyy pikkumyy
1251 37f2
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viaMigotliwa Migotliwa
3260 5f00 500
Reposted frombert bert
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viadzony dzony
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viacachalot cachalot
0833 425c
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viaseleneskin seleneskin
Reposted fromFlau Flau viaraZe raZe
2886 6243
Reposted fromdivi divi viaseleneskin seleneskin
5287 9ae2 500
Reposted fromlove-maths love-maths viaseleneskin seleneskin
6110 65de 500
Reposted fromtfu tfu viakrolik krolik
6407 fdf3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMigotliwa Migotliwa
8642 90d5 500
Reposted fromzciach zciach viaMigotliwa Migotliwa
1649 30cc
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakrolik krolik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl