Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viaPrzygnebiona Przygnebiona
Good morning!
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viaborntomunch96 borntomunch96

Victorian Garden

Reposted fromszszsz szszsz viaborntomunch96 borntomunch96
9674 0f48
Reposted fromIrishlad70 Irishlad70 viaprengelbitte prengelbitte
9733 29a9
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viaCorruptgirl Corruptgirl
6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem viamarcinmarcin marcinmarcin
9892 72e2
Reposted fromnazarena nazarena via8agienny 8agienny
4155 72cb
Reposted fromElric-Wolfe Elric-Wolfe viaGunToRun GunToRun
3126 9446
Reposted fromallstevens allstevens viagket gket
Reposted fromFlau Flau viacarlandlouise carlandlouise
7190 e888
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viakrolik krolik
5761 8377
Reposted fromshitty shitty viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapikkumyy pikkumyy
1251 37f2
3260 5f00 500
Reposted frombert bert
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl